سافت استارتر آنالوگ MCD201/MCD202

  • کاربری عمومی و صنعتی
  • قابل ارائه در دو مدل  MCD201و MCD202
  • مدل MCD 201 بدون حفاظت و مدلMCD 202  دارای چند تابع حفاظتی می باشد.
  • از توان 5/7 تا 55 کیلووات دارای IP20  و از 75 تا 110 کیلووات دارای IP00  می باشد.
سافت استارتر آنالوگ دانفوس
Facebook IconYouTube IconTwitter Icon