سافت استارتر دیجیتال MCD500

  • پییشرفته ترین و کاملترین سافت استارتر دیجیتال و سیستم مدیریت موتور
  • مد کنترلی   AAC Adaptive Acceleration control با تطبیق نوع بار ، جریان موتور
  • و زمان راه اندازی هم در زمان استارت و هم در زمان استپ
  • پنل گرافیکی چهارخطی با صفحه کلید پیشرفته
  • حفاظت کامل موتور
  • سیستم شبیه سازی قبل از اتصال به شبکه برق یا موتور
  • سیستم Kick Start
  • سیستم Jog
  • قابیلت استفاده از پانل  Remote به صورت Option
Facebook IconYouTube IconTwitter Icon