فیلتر سینوسی دانفوس

  • فیلترهای نوع پایین گذر قابل نصب در خروجی درایو
  • خنثی شدن مولفه فرکانس سوئیچینگ درایو وصاف شدن شکل موج خروجی
  • کاهش فشار بر عایق سیم پیچ موتور،کاهش جریان گردابی و کاهش پارازیت صوتی موتور
  • افزایش طول کابل خروجی درایو به موتور
  • افزایش طول عمر موتور
  • تطابق کامل با درایوهای سری FC دانفوس اعم از FC302-FC202-FC102
  • فیلترهای سینوسی با IP20 و IP00ساخته می شوند.
Facebook IconYouTube IconTwitter Icon