فیلتر du/dt دانفوس

  • فیلتر مشتق گیر(دیفرانسیلی)
  • کاهس میزان نرخ تغییرات ولتاژهای لحظه ای در شکل موج ولتاژ بین فازهای موتور
  • کاهش ریپلهای موج ولتاژی بین فازهای موتور
  • کاهش تنش در عایق کاری سیم پیچ های موتور
  • در مقایسه با فیلترهای سینوسی دارای فرکانس قطع بالاتری نسبت به فرکانس سوئیچینگ می باشد.
  • دارای ابعاد کوچکتر،وزن کمتر و قیمت پایینتری نسبت به فیلترهای سینوسی
  • گزینه مناسب برای استفاده در کاربری ها با نیرو محرکه بالا
  • ویژگی برتر نسبت به چوک خروجی
  • فیلتر du/dt از نوع فیلترهای LC پایین گذر با فرکانس قطع معین می باشد بنابر این نوسانات حلقوی موتور میرا شده که باعث کاهش خطر ایجاد پالسهای مضاعف و کاهش پیک ولتاژی می گردد.
Facebook IconYouTube IconTwitter Icon