داریو HVAC basic-FC101

قابل استفاده در صنعت تهویه و تاسیسات

گزینه مناسب جهت پمپ و فن

بهترین انتخاب از لحاظ هزینه و کارایی

داریو HVAC basic-FC101

تحمل گشتاور %110 به مدت 1 دقیقه

دارای 4 عدد ورودی دیجیتال دارای قابل برنامه ریزی

2 عدد ورودی آنالوگ

2 عدد خروجی رله قابل برنامه ریزی

2 عدد خروجی آنالوگ و ودیجیتال قابل برنامه ریزی

دارای پروتکل ارتباطی وسیع جهت استفاده در سیستم BMS

دارای عملکرد جامع برای پمپها و فن ها

دارای مد اطفاء حریق

داری PLC داخلی

فیلتر EMC داخلی

مجهز به DC CHOKE داخلی

مجهز به فانکشن FLYING START جهت استارت بارهای در حال چرخش

این بخش به زودی فعال خواهد شد.